SINDICALISTES PER LA SOBIRANIA

Bloc referenciat de Sindicalistes x la Sobirania. El web de referència és www.sindicalistesperlasobirania.cat

3 de maig de 2010

Joan Tardà, parla de la crisi actual durant homenatge a Francesc Layret ...